Tuesday, July 29, 2008

ZZ PLANT
The Zamioculcas Zamifolia which is a native of Africa is grown as an ornamental plant in Malaysia. It is more commonly known as ZZ plant. It is a very popular plant in Asian countries, especially with the Chinese, who regard it as lucky (i.e., bringing in money) by the way it can regenerate by the leaflets. And that is why feng shui enthusiasts have said that it is an auspicious plant to have at home. In Taiwan, its name is jing qian shu (金錢樹) or gold tree. Why? Because the Taiwanese say that the shiny, angular leaves of the plant remind one of Chinese-style gold ingots. One must remember not to eat any part of the plant as all parts of the plant are poisonous if ingested.

VERSI BAHASA MELAYU
Zamioculcas Zamifolia berasal dari benua Afrika dan ditanam sebagai sebagai tanaman hiasan di Malaysia.  Ia lebih dikenali sebagai ZZ Plant atau Pokok ZZ.  Ia merupakan pokok yang sangat popular di benua Asia, terutamanya di kalangan orang Cina yang menganggapnya bertuah kerana caranya tumbuh semula daun-daun.  Itulah sebab pengemar Feng Shui berkata pokok ini adalah pokok 'ong' untuk rumah.  Di Taiwan nama pokok ini ialah jing qian shu atau pokok emas.  Mengapa?  Ini adalah kerana orang Taiwan menganggap daun yang berkilat dan berbentuk seperti duit Cina yang dulu.  Sebagai peringatan, pokok ini tidak boleh dimakan kerana semua bahagian adalah beracun.
PLANT INFO/INFO POKOK
COMMON NAMES: ZZ Plant, Aroid Palm, Fat Boy, Eternity Plant
SCIENTIFIC NAME/NAMA SAINTIFIK: Zamioculcas zamiifolia
SPECIES/SPESIS: Z. zamiifolia
FAMILY/FAMILI: ARACEAE

2 comments:

oktant said...

Oh, baru saya tahu nama pokok ini.

Ibu saya ada menanamnya di rumah. Kawannya yg berbangsa Cina juga yg perkenalkan. :)

zedmagel said...

Betul ke pokok ni boleh membuatkan penyebab kanser?